Fiske

Fiske

Fiske

Fiske

Fiske

Fiske

Fiske

Fiske

Fiske

Fiske

Fiske

Fiske

Fiske

Fiske

Fiske

Fiske

Fiske

Fiske

Fiske

Fiske

Further options:

Search properties

I Hamarregionen finnes et vell av fiskerike vann og elver.

I Mjøsa er det 21 fiskesorter med rikest forekomst av lågåsild, sik, ørret, abbor og gjedde. Mjøsørret består av flere stammer med storørret som finnes i Mjøsa, og gyter i sideelvene. Hunderørreten er en av dem og en av Europas mest storvokste ørretstammer. Generell fredningstid er fra 1. 9.- 30. 4. I Åkersvika naturreservat er gjeddefiske populært. I april/ mai når store flokker med trekkfugl har tilhold her, er fiske kun tillatt på noen få steder. Det kreves ikke fiskekort for fiske på Mjøsa.

I Ringsaker Jakt- og fiskeområde er det ca 50 vann og 60 km elver og bekker med fisk i, som ørret, harr, abbor, gjedde og sik. Mange av vannene er lett tigjengelige for rullestorbrukere. Øyungen og Grunna er gode ørretvann og Åsta og Brumunda er attraktive ørretelver. I Næra, Messnavannene og i Sjusjøen kan du få abbor og gjedde på kroken. I Bådshaugtjern er det mulig å pilke etter øye.

For mer info / fiskekort se www.rjfo.no

Elva Brumunda renner ut i Mjøsa og i nedre del er det mulig å få ørret på over kiloen. Fiskekort kjøpes på SMS, på INATURs hjemmesider, hos G-sport Brumunddal eller Intersport Brumunddal. www.bosff.com

I Vang Almenning på Hedmarksvidda kan du fiske i bl.a. to større elver, seks sjøer og vann. Ved Puttsjøen er det tilrettelagt for rullestolbrukere. Ørret er det mest vanlige fiskeslaget, men du kan også få røye på kroken. Bomavgift samt fiskekort kjøpes på automat på Gåsbu og på Gåsbu Kiosk. Vanlig fiske er i perioden 01.05-15.09. www.vangalmenning.no

I Romedal og Stange almenninger kan du fiske etter ørret, abbor, gjedde og karpefisk i de større vannene. I Bergsjøen i Stange er det fin bestand av røye og sik. I Harasjøen er det en god krepsebestand. For mer info, se www.rasa.no

I Løiten Almenning kreves ikke fiskekort. Prøv fiskelykken etter ørret i elva Fura og etter abbor i Yksensjøen og Jøsstjernet. Sjølisjøen er et godt gjeddevann. Mosjøen har abbor og mort og er fin for familier, med mulighet for gratis lån av Mosjøbergkoia. Rokosjøen har god bestand av abbor og gjedde. www.loitenalmenning.no